מנהלי רווחה / וועדי עובדים!
תקציב הרווחה צומצם? לנו יש פתרון מהפכני!

חברות הדואגות לבריאות העובדים, מוזמנות להצטרף לשירות מהפכני!

שירות הנותן מעטפת בריאות לעובדים מבלי לגעת בתקציב הרווחה השנתי.

מעוניין להצטרף לשירות מבלי לפגוע בתקציב רווחה, הרשם!