תודה על ההתעניינות, להמשך טיפול נא למלא פרטים נוספים